Privacy

PRIVACY STATEMENT BRUTUS DIERVERZORGING

Bij Brutus spannen we ons in voor de privacy en veiligheid van jouw gegevens. Als een deel van ons streven, hebben we onlangs ons privacy- en cookiebeleid aangepast om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen. Brutus neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie van u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement meer lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met debiteuren@brutus.nu

Wat doet Brutus dierverzorging?

Brutus biedt diensten aan omtrent verzorgen van dieren in opdracht van mensen.

Hoe gebruikt Brutus uw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Brutus persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Brutus voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Brutus worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van opdrachten Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Marketing

Doeleinde: Direct marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Social media marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een dienst, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Website

Doeleinde: Reserveren van diensten. Informatie verstrekken. Gegevens: Locatie Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Brutus heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Brutus over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Kunt u de gegevens ook wijzigen?

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Brutus. Je kunt verzoeken dat Brutus je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking.

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Brutus te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Brutus of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Brutus te verkrijgen. Brutus zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Brutus je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Brutus

Een verzoek kan verstuurd worden naar debiteuren@brutus.nu. Brutus zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Brutus een dergelijk verzoek heeft ontvangen.
Indien Brutus je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: – Verwerkers – Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Brutus. Het kan zijn dat Brutus verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Brutus deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Brutus meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Brutus  worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Inzage in uw gegevens of een wijziging doorgeven? Neem gerust contact op met debiteuren@brutus.nu

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Brutus je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar debiteuren@brutus.nu Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Brutus jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar debiteuren@brutus.nu Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuws

Dierenopvang Flappus vraagt 100 keer hulp voor zwerfdieren

Onze dierenwelzijn collega's van stichting Flappus vragen aandacht voor zwerfdieren.

Op 4 april 2019 is het wereld zwerfdierendag. Dat is over een kwart jaar.

4 april is ook de dag waarop Stichting Flappus samen met u zwerfdieren (wilde en gedumpte dieren) een gezicht wil geven! Helaas groeit het aantal zwerfdieren bij stichting Flappus nog ieder jaar. Gelukkig kunnen veel wilde dieren na een periode van herstel weer worden uitgezet.

De gedumpte en opvangdieren herplaatst de stichting bij mensen die hen weer een veilige en liefdevolle plek kunnen geven. Helaas is deze hulp niet gratis. Stichting Flappus werkt met vele vrijwilligers, maar er is geld nodig om de zwerfdieren de eerste medische hulp te geven om te herstellen. Daarnaast zijn er ook spullen (zoals voer en materialen voor verblijven) nodig om de dieren weer op krachten te laten komen.

Daarom zoekt Flappus 100 mensen, verenigingen of bedrijven die de zwerfdieren willen helpen!

U kunt dit doen door voor 4 april 2019 minimaal 444,- euro in te zamelen voor Stichting Flappus.                                        

Dat is te doen toch? U heeft hiervoor wel een kwart jaar! Start nu meteen en geef zwerfdieren een gezicht. Meld u aan bij Stichting Flappus of neem contact op voor meer informatie.

lees meer

Wij gaan verhuizen!

Vanaf 21 januari gaan wij verhuizen naar de Nieuwleusenerdijk 37 in Zwolle.

Vanaf 6 mei dit jaar heeft hondenuitlaatservice & dierverzorging Brutus geen definitieve huisvesting gehad. Erg vervelend en onhandig, maar dankzij uw begrip en geduld hebben we ons de afgelopen maanden weten te redden! Deze vervelende situatie gaat nu veranderen, want wij mogen u mededelen dat wij per 21 januari gaan verhuizen naar een definitief onderkomen.

U bent dan van harte welkom aan de Nieuwleusenerdijk 37 om ook daar uw poes te laten logeren in het poezenhotel, een intakegesprek voor uw hond in te plannen en natuurlijk om een kop koffie te komen drinken.

lees meer

Brutus uitlaatservice gesloten

Wij willen u erop attenderen dat de uitlaatservice van 22 december tot 2 januari is gesloten. Wij staan vanaf 3 januari weer voor u klaar om uw hond mee te nemen voor een wandeling. Wij wensen u fijne Kerstdagen en een spetterend 2019! Met veel gezondheid, geluk en liefde voor u en uw gezin. Diervriendelijke groeten van het Brutus team.

lees meer